GDPR

Vår policy för behandling av personuppgifter.


VD, Per Rohlén är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter hos Trio Tryck AB.


Trio Tryck AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina och dina kunders personuppgifter på bästa sätt.


Trio Tryck AB kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig och ditt företag för att förse dig med de tjänster som du begärt, samt för uppföljning och försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra Trio Tryck AB.


Antalet personer som har tillgång till uppgifterna är begränsat till de personer som behöver dessa för att kunna fullfölja vårt uppdrag och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan person eller organisation annat än då de ska utföra tjänster för Trio Tryck AB´s räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess/personuppgiftbiträdesavtal tecknas.


Vill du veta vilka personuppgifter vi har om dig är det naturligtvis inga problem. Kontakta din vanliga kontaktperson alternativt ring oss på 019 20 74 30 så löser vi det.


Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och du kan när som helst begära att vi raderar information om dig och dina personuppgifter.


Vi kan ibland vara tvungna att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen. Finns inga av ovanstående hinder kommer vi skyndsamt att radera dina uppgifter.


I de fall våra kunder tillhandahåller adresslistor för att vi ska utföra adressering av exempelvis utskick ansvarar vår kund fullt ut för att listorna är korrekta och att de uppfyller kraven från GDPR. T.ex. att mottagarna uppfyller kraven för att ta emot utskicket.


Vi använder endast dessa listor för att fullgöra vårt uppdrag och inte i något annat syfte. Listorna lämnas inte ut till någon annan person eller organisation annat än då de ska utföra tjänster för Trio Tryck AB´s räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess, personuppgiftbiträdesavtal tecknas med underleverantören.


Efter fullgjort uppdrag raderar vi adresslistorna.
Så här hanterar vi dina personuppgifter för vårt nyhetsbrev.

För våra mejlutskick använder vi ett separat register som inte har någon koppling till vårt kundregister. Registret för mejlutskicken innehåller mejladress och till viss del företagsnamn samt för och efternam. Inga andra uppgifter registreras. Dina uppgifter används bara för våra egna mejlutskick och inte i något annat syfte.

Syftet med registret är att på ett snabbt och enkelt sätt kunna tillhandahålla produktinformation, erbjudanden, avvikande öppettider m.m. till mottagarna.

Du kan när som helst begära att raderas ur utskicksregistret. Då raderar vi skyndsamt alla dina uppgifter utan att fråga varför. Du kan avregistera dej via en länk längst ned på varje utskick. Eller genom att ringa eller mejla oss.

Du kan finnas med i vårt utskicksregister av olika skäl. Du kan t.ex. ha registrerat dig för vårt nyhetsbrev, du är eller har varit kund till oss eller så har vi haft en aktiv mejlkontakt.

Vi lägger aldrig in nya adresser utan att först fråga mottagaren om det är okej.

Våra utskick görs från Get a newsletters servrar med vilka vi har upprättat ett Personuppgiftsbiträdesavtal som garanterar din integritet.

GDPR

Söker du tryckeri i Örebro? Välkommen till Trio Tryck AB